12.ฝึกอ่านและทดสอบศัพท์ บทที่ 12 ทำแบบฝึกหัดอื่นต่อ.. อ่านข้อความแล้ว ตอบความหมายของคำศัพท์ให้ถูก โดยคลิก mouse ที่ปุ่ม หน้าข้อที่ถูกต้อง The cultural heritage of a Kingdom Thailand’s ancient murals not only demonstrate the ingenuity and craftsmanship of the Thai people, they vividly document the lifestyle and religious beliefs of bygone age. In Amazing Thailand year 1998-1999, PARKER Pens are proud to help maintain the spirit of the Thai mural with a limited edition PARKER Vector “Thai Mural” pen. A fine writing instrument, decorated with some of the kingdom’s most beautiful mural artwork. The PARKER Vector “Thai Mural” pen is a wonderful souvenir and gift to commemorate your visit to the Kingdom. 1. คำว่า ” murals” มีความหมายว่าอย่างไร A. ชุมชน B. ฝูงชนจำนวนมาก C. จิตรกรรมฝาผนัง D. นาฎศิลป์ 2. คำว่า ” ingenuity” มีความหมายว่าอย่างไร A. ช่างประดิษฐ์ B. ไม่เหมือนที่คิดไว้ C. ความเฉพาะตัว D. เลิศล้ำ , ยอดเยี่ยม 3. คำว่า ” craftsmanship” มีความหมายว่าอย่างไร A. ฝีมือ,ความชำนาญ B. อดทน , พยายามสูง C. เรือชนิดหนึ่ง D. ความสวยงาม , วิจิตร 4. คำว่า ” vividly” มีความหมายว่าอย่างไร A. รวดเร็ว B. พอเพียง C. แจ่มชัด D. สวยงาม 5. คำว่า ” instrument” มีความหมายว่าอย่างไร A. การซ่อมบำรุง B. เครื่องเขียน,เครื่องมือ C. งานขนาดใหญ่ D. ความพยายาม , บากบั่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s